Your Shopping Cart

Skift til computerhjemmeside

Bekæmpelse af rotter og mus

Rat and mice control

Rotter og mus kan skabe store problemer på en gård. De er smittebærere og forårsager stress, som medfører produktionstab fra dine dyr. Og gnavere forårsager skader på rør og elkabler. Derfor er god bekæmpelse af rotter og mus meget vigtigt. MS Schippers har alt fornødent udstyr til landmænd på lager, lige fra rottegift til skræmmemidler mod mus samt rottefælder og fælder med lokkemad til mus. Desuden kan APC håndtere hele dit gnaver-bekæmpelsesprogram for dig!

Facts om rotter og mus

  • Rotter og mus er gnavere, og deres tænder vokser konstant. Derfor har de konstant behov for at gnave for at holde deres tænder kortere, hvilket medfører skader på bygninger og materialer.
  • Rotter og mus ser meget dårligt, men deres andre sanser, føle- lugte- og høresansen, er meget veludviklede. Når de bevæger sig tæt på vægge og andre genstande, kan de bruge disse sanser til at finde ud af, hvor de befinder sig. Derfor er det ideelt at opstille fælder med lokkemad disse steder!
  • De mest almindeligt forekommende arter i husdyrhold er den brune og sorte rotte og husmusen. De findes næsten overalt i verden, fordi de hurtigt kan tilpasse sig til deres omgivelser. Og de skaber problemer overalt. De kan endda fortrænge lokale arter i særligt følsomme områder!

Hvad kan man gøre mod rotte- og museproblemer?

Forebyggelse er bedre end senere afhjælpning!

Gnavere har ikke behov for meget for at overleve, de skal blot have ly og et sted at spise. Hvis man gør disse steder utilgængelige og holder omgivelserne rene, bliver omgivelserne utiltrækkende, hvilket holder rotter og mus ude af bygningen. Hvor det er muligt, skal man forsegle huller og revner, fjerne affald og opbevare foder i lukkede og utilgængelige områder.

Bekæmpelse af rotter og mus

Selvom forebyggende tiltag skal udgøre grundlaget, kan de ikke altid løse problemet. Derfor anbefaler vi anvendelse af et udvalg af bekæmpelsesmidler. Før man afgør hvilke produkter, der vil være de mest effektive, er det vigtigt at vide, hvilke typer rotter og mus det drejer sig om og hvor stort et problem de udgør på gården. Der findes kemiske og ikke-kemiske bekæmpelsesprodukter, som alle kan være effektive når de anvendes korrekt. Vil du gerne have professionel og personlig rådgivning? Kontakt os, så vi kan finde en bekæmpelsesplan, der passer til din situation.

Typer af bekæmpelsesprodukter

  • Gift: Anvendelse af rotte- eller musegift er ofte det første man tænker på, når man har et gnaverproblem. Korrekt udlægning af gift reducerer plager fra rotter og mus. Giftholdig lokkemad, også kaldet rodenticider, findes i mange former, fordi en sort rotte reagerer forskelligt på en bestemt gift i forhold til en brun rotte eller en mus. Og tilsatte farve- og smagsstoffer gør giften mere tiltrækkende for gnaverne og tilskynder dem til at spise den. Man skal vælge det bedst egnede produkt afhængigt af sted og typen af gnaver. For at sikre omgivelserne skal giftig lokkemad udlægges i lukkede områder, f.eks. i en fælde til lokkemad.
  • Fælder: Ud over at bruge gift kan man også bruge ikke-kemiske produkter til bekæmpelse af rotter og mus. Det mest velkendte eksempel er en rotte- eller musefælde. Fordelen ved disse fælder er, at de er meget effektive og dræber rotten eller musen øjeblikkeligt. Men de kræver mere vedligeholdelse, fordi de kun kan dræbe én gnaver ad gangen. Andre eksempler på ikke-kemiske produkter omfatter elektroniske skræmmemidler mod mus eller elektriske rottefælder.
  • Andre produkter i vores sortiment: Ud over alle de velkendte rodenticider har MS Schippers et udvalg af andre produkter på lager til bekæmpelse af skadedyr, der skaber problemer for landmænd. De omfatter de følgende produkter: Fangstbure, fluebekæmpelse, insektbekæmpelse, muldvarpefælder og fugleskræmmere

Lad vores fagfolk gøre arbejdet!

APC er et team af professionelle skadedyrsbekæmpere, som er specialister i husdyrhold. De håndterer komplette skadedyrsbekæmpelsesprogrammer og tager sig af samtlige problemer for vores kunder. Klik på linket nedenfor for at få flere oplysninger eller kontakt os med det samme!

Stadig spørgsmål?

Vi kontakter dig gerne!

Personlig Rådgivning

Ring for personlig Rådgivning +45-8988 4187 Eller send en Email kontakt@schippers.dk

Følg os på de sociale medier