Your Shopping Cart

Skift til computerhjemmeside

Rengøring og desinficering

Cleaning & disinfection

Et desinfektionsmiddel dræber ganske vist bakterier, men disse bakterier skal være tilgængelige. De fleste bakterier er nemlig skjult under et lag fedt og snavs. Det er derfor nødvendigt at gøre rent og affedte inden desinficeringen. Ellers når du ikke bakterier, der er gemt under et lag snavs. Benyt derfor altid et godt rengøringsmiddel til at fjerne fedtlaget med, før du går i gang med et desinfektionsmiddel. En tallerken med majonæse skyller du jo heller ikke bare af under hanen.

Hvad er vigtigt ved rengøring?

  • Personlig beskyttelse
  • Mekanisk kraft: tit en højtryksrenser
  • Rengøringsmidlet: Det afhænger af tilsmudsningen, underlaget og vedhæftningen.
  • Rengøringsmidlets kontakttid: Ved at anvende et godt hæftende, skummende rengøringsmiddel kan midlets kontakttid forlænges, hvorved midlet kan rengøre mere effektivt og dybere. Desuden er skum dynamisk, efter noget tid opløses skummet og løber nedad. Derved fjernes fedtlaget fra underlaget. Et skummende middel er også ideelt til rengøring af lodrette overflader.
  • Temperaturen har en stor effekt på rengøring, men ved staldrengøring er det desværre vanskeligt at påvirke den. Det er naturligvis muligt at nå en vis temperatur ved at anvende strøm og varmtvandshøjtryksrenser, men med et godt rengøringsmiddel, den rigtige virketid og nok kraft kan der kompenseres tilstrækkeligt for denne faktor.

Hvad skal jeg passe på under rengøringen?

Rengøring er vigtig! Med det rigtige rengøringsmiddel gør du ikke kun stalden godt ren, det går også hurtigere. Hermed sparer du tid, besvær og penge. Valget af et rengøringsmiddel afhænger af, hvad der skal rengøres, og af overfladens beskaffenhed.

Hvad skal jeg passe på ved desinficeringen?

Det er desværre ikke tilstrækkeligt at gøre en stald ren udelukkende med en højtryksrenser og et godt rengøringsmiddel. Et af de hyppigst forekommende problemer inden for hygiejnen er, at en stald gøres optisk ren, men man glemmer at fjerne de mest hårdnakkede bakterier og sygdomsfremkaldere. Til det formål skal der anvendes desinfektionsmidler.

Optisk rent er ikke tilstrækkeligt

Når stalden er muget helt ud, rengjort, skummet ind og igen skyllet af, ser stalden ren ud med det blotte øje. De fleste hårdnakkede bakterier, skimmel og sygdomskim er imidlertid endnu ikke fjernet. Rengøringsmidlet har fjernet fedtlaget eller kalklaget, men de bakterier, der befinder sig derunder, kan du nu kun fjerne med desinfektionsmiddel. Sørg imidlertid for, at du vælger det rigtige produkt. Ikke alle desinfektionsmidler kan anvendes overalt!

Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med valg af hygiejnepulver?

Tørre omgivelser medfører et lavt kimtryk. Hygiejnepulvere anvendes til at absorbere fugt og dermed forbedre infektionstrykket og staldklimaet. Et godt hygiejnepulver forbedrer luftkvaliteten og dyrenes luftveje. Bakterier har ikke en chance, da omgivelserne forbliver tørre.

Hygiejnepulver anvendes bl.a. til:

  • Kvæg: liggepladser, løbegange, stalde til ungdyr
  • Svin: hvilepladser, drikke- og ædepladser.
  • Fjerkræ: hele gulvet, drikkepladser, reder, bure osv.

Absorberer det tilstrækkeligt?

Hygiejnepulvere har forskellige absorptionsværdier. Et middel med lavere absorption mister hurtigere sin virkning. Nogle eksempler: a: MS DryCare >200 %, optager altså 2x sin egen vægt. b. MS Uni-Cal 85 % fugtoptagelse

Hvad efterlader produktet?

Et stort problem med hygiejnepulvere er, at produktet efter anvendelsen klæber sammen og lander på bunden af gødningsgruben. Mange pulvere klæber her fast og er svære at fjerne. En fordel ved de nye pulvere er, at produktet efter absorbering opløses i en slags slim, der flyder på gødningen. Et eksempel på et sådant produkt er MS DryCare.

Støvdannelse produkt?

Du kan vælge mellem støvende og ikke støvende produkter. Vær her opmærksom på valget af strømiddel. Støvende produkter giver mere støv, især i en åben stald.

Ph-værdi

Nogle strømidler har en for høj ph-værdi for huden og de virker irriterende på køer og svin.

Stadig spørgsmål?

Vi kontakter dig gerne!

Personlig Rådgivning

Ring for personlig Rådgivning +45-8988 4187 Eller send en Email kontakt@schippers.dk

Følg os på de sociale medier