Your Shopping Cart

Skift til computerhjemmeside

Clean drinking water

Rent drikkevand

Clean drinking water

En godt resultat begynder med det grundlæggende! Vigtigheden af drikkevandskvalitet undervurderes ofte, men vand er det vigtigste element i dyrenes foder. Dyr indtager mere vand end foder pr. dag. Desuden indtager de også mere foder, når deres drikkevand er af god kvalitet. Vand er derfor i høj grand afgørende for dyrenes sundhed!

Hvilke fejl begår folk med hensyn til drikkevandets kvalitet?

 • Der er ikke nok vand til rådighed
 • Vandet er forurenet
 • Vandet er ikke appetitvækkende

Vandledningen er det eneste system, der lader alle dyr komme i kontakt med hinanden (biosikkerhed). Dårlig vandkvalitet har alvorlige konsekvenser for dyrenes sundhed og koster landmanden en masse penge. Desuden har vandets sammensætningen indflydelse på virkningen af tilsætningsstoffer og rensemidler. MS Schippers er specialister i drikkevandskvalitet.

Med fem trin, sikrer vi optimalt drikkevand!:

 • Drikkevandsforsyning: Grundlæggende bør drikkevandssystemet opfylde visse standarder, for eksempel skal vand være tilgængeligt for alle dyr overalt og i tilstrækkelige mængder. Et velfungerende drikkevandssystemet er afgørende for dette.
 • Fysisk vandkvalitet: Rent vand er klart og har ingen lugt eller farveafvigelser.
 • Kemisk vandkvalitet: Afvigelser, såsom jern, mangan og hårdhed, har en negativ indflydelse på vandets smag og dannelse af biofilm.
 • Mikrobiel drikkevandskvalitet: Antallet af bakterier i vandet er en indikation af den mikrobiologiske kvalitet og tilstedeværelsen af biofilm.
 • Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Organiske syrer kan anvendes for at opnå bedre vandoptagelse, vækst og foderudnyttelse.

Med MS Schippers drikkevandscheckliste kan vi udføre tests forskellige steder i drikkevandssystemet og gennemføre målrettede foranstaltninger for at sikre, at dyrenes drikkevand er af fremragende kvalitet, hvilket er grundlaget for dyrenes sundhed.

Drikkevandsforsyning

Følgende punkter er vigtige med hensyn til drikkevandssystemet:

 • Nippel gennemstrømning: Forkert nippel gennemstrømning fører til utilstrækkelig indtagelse af vand, en dårligere foderoptagelse, ringere vækst og mælkeydelse. For stor tilførsel kan resultere i rastløs drikkeadfærd, spild og en eventuel forringelse af fodringskvaliteten.
 • Kapacitet: Vandstrømmens kapacitet, vandtælleren og pumpen skal opfylde dyrenes behov.
 • Tryk: Rørtrykket i drikkevandssystemet bør være tilstrækkelig til en god fordeling af drikkevandet.
 • Rørnetværk: Åbne forbindelser mellem oplagring og endestykker vil påvirke vandets kvalitet. Disse steder er et arnested for bakterier, fordi de fører til stillestående vand og er meget vanskelige at rengøre.
 • Doseringssystemer: Doseringssystemet skal være korrekt justeret og kalibreret og sikre en passende fordeling af produktet.
 • Vandindtag: Dyrene skal nemt kunne få opfyldt deres daglige vandbehov for at kunne vokse tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til drikkevand.

Drikkevandskvalitet

Fysisk vandkvalitet

Godt og sundt vand skal altid være klart og bør ikke have nogen farve, smag eller lugt- afvigelser (rådne æg, ammoniak). Flydende og sedimentære partikler vil forringe kvaliteten og vandforbruget.

Kemisk vandkvalitet:

De kemiske kriterier skal ligge inden for standarderne. Hvis dette er ikke tilfældet, så kan det forringe dyrenes sundhedstilstand. Stoffer såsom jern, calcium, magnesium og mangan kan påvirke smagen og kan føre til blokeringer af røret.

Filtrering og blødgøring

Filtrering og blødgøring af vandet fjerner partikler og skadelige stoffer.

Dette sikrer en bedre drikkevandskvalitet:

 • Bedre smag
 • Forhindrer vækst af biofilm
 • Sikrer optimal virkning af tilsætningsstoffer

Mikrobiologisk kvalitet - rensning og desinficering

De mikrobiologiske standarder skal også ligge inden for. Bakterietælling er en indikator for forurening af vandet. Et stort antal bakterier indikerer en høj grad af bakteriel forurening. Gær/svampe fremmer dannelsen af slim i rørene, samt dannelse af mykotoksiner.

Rengøring og desinfektion sikrer:

 • Fjernelse og forebyggelse af biofilm
 • Udryddelsen af bakterier, vira, gær og svampe
 • Tilstrækkeligt vand flow
 • En bedre smag
 • Optimal funktion af tilsætningsstoffer

Di-O-Clean

Di-O-Clean er et effektiv og optimalt rengørings- og desinfektionsmiddel til sikring af sundt og rent drikkevand og er en del af den overordnede tilgang til drikkevandshygiejne. Når syrer, medicin, vacciner osv tilsættes, bliver der rester tilbage i drikkevandrøret. Rester fremmer kraftigt væksten af biofilm. Det er vigtigt ,at rengøre drikkevandrøret strukturelt med DI-O-Clean efter brug af tilsætningsstoffer med. Skyl rørene for at fjerne overskydende snavs.

Hvilke fordele giver desinfektion af et drikkevands- system?

 • Sikring af en velfungerende doseringsinstallation
 • Effektiv og konstant forsyning af rent drikkevand
 • Gør vandet til et sikkert og værdifuldt næringsmiddel

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

For at tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber skal være effektive, er det af stor betydning, at forsyningen og kvaliteten af drikkevandet er i orden, ellers er tilsætningsstoffernes effektivitet truet.

Fordele ved berigelse af drikkevandet med organiske syrer, såsom MS Goldfeed®:

 • Optimalt vandindtag takket være bedre smag
 • Reduktion af den bakterielle belastning
 • Støtte til fordøjelsessystemet
 • Forbedring af modstandsdygtigheden
 • Mere effektiv produktion
 • Mindre brug af antibiotika

Resultatet bliver:

 • En forbedret sundhedstilstand
 • Bedre tekniske og økonomiske resultater

Stadig spørgsmål?

Vi kontakter dig gerne!

Personlig Rådgivning

Ring for personlig Rådgivning +45-8988 4187 Eller send en Email kontakt@schippers.dk

Følg os på de sociale medier