Your Shopping Cart

Skift til computerhjemmeside

Staldventilation

Stable ventilation

God staldventilation øger dyrenes sundhed og præstation. Derfor skal der udvises systematisk opmærksomhed til ventilation. Varmestress, fluegener, større risiko for infektion og klovproblemer er blot nogle få eksempler på dyrs lidelser, hvis klimaet i stalden ikke er under kontrol. Det resulterer i lavere produktivitet. Ved den rigtige indsats giver ventilation bedre trivsel og bedre sundhed hos f.eks. kvæg, fjerkræ og svin. God klimakontrol er afgørende for at opnå det maksimale udbytte fra dyrene.

Hvorfor er staldventilation vigtig?

Et godt indeklima med effektiv luftcirkulation danner grundlaget for god sundhed hos dyrene.

Dårlig staldventilation kan have indgribende, negative følger:

  • For varme eller fugtige omgivelser fører til mindre ædelyst hos dyrene. Når dyrene æder mindre, aftager præstationen og udbyttet.
  • Et dårligt indeklima er en kilde til sygdomskim. I varme, fugtige omgivelser har bakterier og virus chance for at formere sig hurtigt. Dyrene har stor risiko for infektioner.
  • Varme øger temperaturen, hvilket kan medføre stress og rastløshed hos dyrene. Det kan føre til forskellige problemer, f.eks. klovlidelser.
  • Hos køer kan varmestress føre til yversundhedsproblemer, reduceret frugtbarhed og tab af mælk.
  • Ved god staldventilation er det muligt at kontrollere klimaet i stalden på den rigtige måde. Et eksempel følger:

Eksempel

En ko afgiver op til 30 liter vanddamp om dagen om sommeren, om vinteren er det omkring 15 liter. Når der mangler god ventilation, bliver kostalden meget hurtig fugtig, varm og indelukket. Desuden hænger der ammoniakgasser i luften. En uønsket situation for både dyr og mennesker. Derudover oplever en ko allerede varmestress ved en temperatur på 20 grader Celsius. En simpel beregning viser, at den daglige præstation af en malkeko øges med to liter, når foderoptagelsen øges med et kilo. Når dyr lider under varme, reduceres ædelysten og dermed mælkeproduktionen.

Det er derfor vigtigt, at klimaet i stalden er under kontrol og kan styres, når det er nødvendigt. God staldventilation sørger for, at koen oplever mindre varmestress, hvilket forbedre koens præstation. Ventilation bidrager også til forebyggelse af mastitis, fordi bakterier i ren luft uden fugt, er mindre tilbøjelige til at overleve og trænge ind i dyrene.

Hvilken type staldventilation findes der?

Staldventilation kan opdeles i to kategorier: naturlig ventilation (fra vinden) og mekanisk ventilation (udsugningssystem og ventilatorer).

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation skabes ved at anvende vinden og det naturlige samspil mellem indendørs- og udendørsklima. Der skal i dette tilfælde være en ventilationsåbning i staldens tag og i sidemurene. Den varme, forurenede luft udføres gennem taget, mens der tilføres frisk og kølig luft gennem siderne. Afhængig af sæsonen og vejrforholdene, kan sideåbningerne justeres. Betjening af sidemursventilationssystemet kan udføres manuelt, elektrisk eller automatisk.

Mekanisk ventilation

Klimaet ændres, og vejret bliver mindre og mindre forudsigeligt. Der forekommer stadig større temperaturforskelle og nedbør. Det har også indvirkning på staldens indeklima. Når temperaturen stiger hurtigt, er et naturligt ventilationssystem ofte utilfredsstillende. Det er nødvendigt med yderligere tiltag for at opretholde indeklimaet. Ved hjælp af ventilatorer skabes der ekstra tilstrømning af frisk luft til stalden om sommeren. Om vinteren hjælper ventilatorerne med at holde den varme luftstrøm i bevægelse.

Hvilke løsninger tilbyder MS Schippers?

For at skabe et godt staldklima er både naturlig ventilation og mekanisk ventilation vigtig. Når det kommer til mekanisk ventilation, er det vigtigt at træffe de rigtige valg på grundlag af staldens karakteristiske træk og nuværende klima. MS Schippers sortiment består af ventilatorer af høj kvalitet, der er teknisk fremragende og skaber et højt udbytte. Ventilatorerne er støjsvage, hvilket gavner dyrenes velfærd. Desuden styres de så vidt muligt automatisk, hvilket gør dem effektive og reducerer energiomkostningerne.

Vandret ventilation

Den vandrette staldventilator er den mest almindelige ventilator i stalden, som muliggør optimal luftstrøm. Loftventilatorer flytter luften fra top til bund. Det afkøler dyrene, og yverne hos køer holdes fugtfrie. På grund af ventilatorens store spændvidde kan flytning af en stor mængde luft realiseres, og færre ventilatorer er påkrævet.

Ikke kun om sommeren er den vandrette staldventilator et værdifuldt produkt. Om vinteren er det også muligt at opnå en bedre varmefordeling ved at lade ventilatoren rotere opad. Det trykker luften mod loftet. På den måde henter ventilatoren den varme luft øverst i stalden og bringer den nedad. Temperaturen i stalden kan indstilles lavere, hvilket sparer anseligt på energiomkostningerne.

Lodret ventilation

Lodret ventilation anvendes bedst i lave stalde og optager mindre plads end vandret ventilation. Ventilatorerne kan både fastgøres i loftet og på muren. Antallet af ventilatorer fastlægges på grundlag af rummet, som skal ventileres.

Rådgivning om staldventilation

Ønsker du rådgivning om staldventilation eller en staldventilator? Da bedes du kontakte en af vores konsulenter via kontakt@schippers.dk eller på telefon +45-8988 4187.

Stadig spørgsmål?

Vi kontakter dig gerne!

Udvalgte produkter

Personlig Rådgivning

Ring for personlig Rådgivning +45-8988 4187 Eller send en Email kontakt@schippers.dk

Følg os på de sociale medier